Na základě nejmodernějších principů propojujeme svět!

Pro špičkové vybavení pro videokonference kontaktujte jednoho z největších zástupců distribuce videokonferenčního software a hardware, který na český trh přináší prestižní komponenty pro přenos a šíření zvuku, obrazu i dat tak, aby systémy byly plně dostupné pro propojení ke komunikaci s nejrůznějšími typy zařízení. Moderní komunikace, jíž je videokonference, v pozitivním smyslu svou výhodností doslova zachvátila kancelářské prostory větších i menších organizačních struktur.

Navrhneme systém souladný s Vašimi potřebami

Stačí sáhnout do bohatého repertoáru videokonferenčních systémů Polycom a nechat si od ověřených profesionálů specializované společnosti navrhnout ideální systém, složený z adekvátního software pro přenos obrazu, pro přenos zvuku i pro transfer dat. Zajistěte si pokrok, který můžete využívat nejen v menších kancelářských prostorách pro menší počet účastníků videokonference, ale také ve velkých videokonferenčních projekčních sálech s přihlédnutím k většímu množství komunikujících aktérů.

Flyboarding