Postaru nelze

V dnešní době hluboké specializace není již možno spoléhat na improvizace a různé Ferdy mravence, kteří zvládli práci všeho druhu. Dnes není možno hazardovat s vlastními prostředky, zdravím, či pohodlím. A tím méně s prostředky nás všech. Obce, státu, Evropské unie. Dnes je třeba, aby vše bylo vykonáno s maximální odborností a šetrností k životnímu prostředí, lidským právům i finančním zdrojům. A nejde jen o velké a zásadní věci celospolečenského významu. Nejde jen o dálnice, železniční koridory, tunely, aqvaparky či stadiony. Jde i o mnohem menší, o to však důležitější věci. Jde o hospodaření s odpady, projekty kanalizačních a vodovodních přípojek, autobusových zastávek a dopravního značení, jde o věci drobné, o to však zásadnější pro lid této země.

Odborníci na každém kroku

Ano, všechny tyto úkoly, stojící před celou naší zemí, a které ještě nebyly realizovány, musí být svěřeny do rukou odborníků na jednotlivé oblasti. Jen tak lze zaručit efektivní využití všech prostředků a uspokojení potřeb obyvatelstva.

Flyboarding