Zprávy k neuvěření

Dnes jste tedy v práci neudělala snad vůbec nic. Kdyby na vás do firmy přišla kontrola, tak by to nepochybně muselo dopadnout špatně, neboť jste se ve svých svěřených úkolech neposunula ani o píď. Ještě štěstí, že jsou prázdniny a klienti i vedoucí jsou na dovolené, takže máte dost času na to, abyste zítra vše dohnala. Nicméně i když jste měla vůli pracovat, nebylo to možné. Vaše kolegyně se totiž vrátila zpět ze své čtrnáctidenní dovolené a to, jaké novinky vám přinesla, vás naprosto paralyzovalo.

Žasnete nad tou troufalostí

Když si váš rozhovor znovu přehráváte, tak si vlastně ani nedokážete vybavit, zda vám vůbec řekla, kde byla na dovolené a jak se jí tam líbilo. Celý hovor se totiž točil kolem úplně jiného tématu. Představte si, co se jí stalo. V době její nepřítomnosti na dovolené se její manžel bez jejího vědomí a souhlasu pustil do rekonstrukce bytu, na kterou si společně šetřili peníze. Prostě aniž by se jí dovolil, aniž by se na cokoli zeptal, aniž by věděl, jak si co představuje, nechal zrekonstruovat jejich domácnost a ona byla po svém příjezdu postavena před hotovou věc. Tedy, kdyby si něco tak troufalého dovolil váš manžel, tak má druhý den na stole žádost o rozvod.

Flyboarding